Fitbit รับประกัน 1 ปีจากผู้ให้บริการภายในประเทศ

นโยบายยกเลิก เปลี่ยน หรือ คืนสินค้า

     Fitbitreseller ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ โดยนับจากวันที่ท่านรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน
ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
เงื่อนไขการคืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

สินค้าที่คุณต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพ
สาเหตุการคืนสินค้า สภาพใหม่
พร้อมขาย
สินค้ายังไม่ถูกเปิด / แกะกล่อง สินค้าครบ
(ของแถม,คู่มือ,อุปกรณ์เสริม, กล่อง)
ป้ายและ
ตราสินค้า
หมายเหตุ
สินค้ามีตำหนิ, แตกหัก,
ใกล้หมดอายุ,
สูญหายจากการขนส่ง
ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง
สินค้าไม่ตรงตาม web content ไม่จำเป็น  
ได้รับสินค้าผิด บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง
เปลี่ยนใจ*  

     กรณีคืนสินค้าด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจ บริษัทฯ ได้กำหนดข้อยกเว้นการรับคืนสินค้าทุกรายการ ดังนี้

1.สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายการสินค้า ถ้ามีการเปิดบรรจุภัณฑ์ หรือ แถบรับประกันบนตัวกล่องสินค้า

2.สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ กล่อง หรือแถบรับประกันไม่ถูกแกะ หรือ มีรอยแกะ

3.บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับคืนสินค้า หรือ เปลี่ยน และคืนเงินค่าสินค้าหากผู้ซื้อกระทำการใดๆนอกเหนือจากนโยบายที่ให้ใว้


21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 458 ครั้ง

Engine by shopup.com