Fitbit รับประกัน 1 ปีจากผู้ให้บริการภายในประเทศ

รายละเอียดการติดต่อ

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบส่งคืนสินค้าออนไลน์

ท่านได้รับทราบและได้อ่านเงื่อนไขนโยบายการจัดส่งสินค้าคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากปรากฎหลังการตรวจสอบจากทางบริษัทแล้ว การคืนสินค้าดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับคืนสินค้าทุก กรณี

หลังจากท่านกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว กรุณา ส่งสินค้าคืนบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้ ฝ่าย RETRUN บริษัท ดีสเคาส์ สโตร์ จำกัด 450/121 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com