Fitbit รับประกัน 1 ปีจากผู้ให้บริการภายในประเทศ

รายละเอียดการติดต่อ

ข้อกำหนดและวิธีการเคลม หรือ เปลี่ยนคืนสินค้าภายในระยะเวลา
สงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับลูกค้า บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด ทุกช่องทางการจัดจำหน่าย

ข้อแนะนำ (สำคัญ)

  • ลูกค้าต้องเก็บ กล่องผลิตภัณฑ์  หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ E-Slip หรือ บัตรรับประกันสินค้าที่ท่านได้รับเพื่อใช้ในการเคลมสินค้า
  • ผลิตภัณฑ์ Fitbit ได้รับการรับประกันจากผู้ให้บริการภายในประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันซื้อสินค้า
  • หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องกับฐานข้อมูลบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
  • หากท่านไม่ได้ซื้อสินค้าจากทาง บริษัทฯ จะมีค่าธรรมเนียมในการรับบริการส่งต่อไปยัง Fitbit 500 บาท 

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com